lab.SNG

lab.SNG je platforma Slovenskej národnej galérie, ktorá skúma možnosti využitia digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi.

Projekty:

Pripravujeme:

github | lab@sng.sk