1989 - 2019 - kreatívny producent / producentka

lab.SNG hľadá kreatívneho producenta/producentku pre projekt 1989 - 2019, ktorý bude s nami spolupracovať na

 • dopracovaní celkového konceptu a formátu projektu
 • zacielení na návštevníkov
 • komunikácii s internými a externými spolupracovníkmi
 • vypracovaní komunikačnej stratégie

Predpokladom pre spoluprácu je

 • skúsenosť s prácou na webových/digitálnych projektoch
 • skúsenosť s online copywritingom
 • dobré komunikačné schopnosti, práca v tíme
 • skúsenosť s prípravou komunikačných kampaní
 • záujem o históriu, základné znalosti z daného obdobia
 • každodenná práca s online kolaboratívnymi nástrojmi (Slack, Confluence...) , dokumentácia vlastnej práce

Výhodou je predošlá skúsenosť pri práci na projektoch v neziskovom sektore, skúsenosť s agile vývojom. Práca je časovo viazaná na prípravu a realizáciu projektu (júl - december), vhodná pre freelancerov.

  Ak Ťa táto práca oslovila, napíš nám na lab@sng.sk

  • na akých projektoch si v poslednom čase pracoval/pracovala
  • čím Ťa oslovil náš projekt

  O projekte

  SNG pripravuje pri príležitosti 30. výročia Novembra 1989 digitálny projekt, ktorý priblíži jeho udalosti po vizuálnej stránke. ''Deň po dni'' budeme toto obdobie sledovať vďaka "ČAS-OPISu" Júliusa Kollera, v ktorom autor dokumentoval politické, spoločenské, mediálne, ale aj športové udalosti zlomového roka. SNG zdigitalizovaný "ČAS-OPIS" prepíše do textu za pomoci dobrovoľníkov a crowdsourcingového nástroja, výsledný text bude ďalej spracovávaný - dopĺňaný o historické súvislosti a sprístupnený v používateľsky atraktívnej podobe na web stránke, prepojený s heslami vysvetľujúcimi kľúčové pojmy, osoby a fenomény Novembra 1989 a nasledujúcich zmien. Historické udalosti budú dopĺňať vizuálne materiály - plagáty, letáky, audio-vizuálny materiál, ukážky z časopisov, novín a iných publikácií, ale aj umelecké diela (najmä fotografie) reflektujúce toto obdobie. Plagáty z Novembra 1989 zo zbierok múzeí a archívov budú tvoriť základ pre samostatnú časť projektu - workshopy pre verejnosť, v ktorom si budú môcť vytvoriť vlastný plagát s odkazom Novembra 1989.

   lab. S

   Je platforma Slovenskej národnej galérie, ktorá skúma možnosti využitia digitálnych technológií v galériách a múzeách. Vyvíja a spravuje Web umenia, aplikácie a web stránky k výstavám (Sen x Skutočnosť, Filla Fulla Chat), spolupracuje so slovenskými a českými galériami a múzeami.